Regulament licitatii online

1. Licitaţia de obiecte este organizată de Asociația „Sfinți Români” şi se desfășoară online. 

2. Obiectele supuse licitaţiei sunt donate. 

3. În toate licitațiile organizate de Asociație produsele se vând în scop caritabil, licitația făcând parte din campania de strângere de fonduri pentru înființarea unui centru umanitar în Cernăuți, Ucraina.

4. Licitația se va desfășura în perioada 27 martie – 20 aprilie. 

5. Asociația Sfinții Români își rezervă dreptul de a încheia o licitație online înainte de termen sau de a o prelungi pentru o perioadă de timp determinată, în orice moment al acesteia.

6. În cazul în care o licitație online este anulată și apoi repornită, Asociația Sfinții Români își rezervă dreptul de a decide, în funcție de natura problemelor care au cauzat anularea acesteia, că toate ofertele înregistrate vor fi anulate, iar procesul de licitare va reîncepe la prețurile de pornire originale, sau că istoricul licitărilor anterioare va fi reactivat.

7. Motivele de prelungire sau anulare a unei licitații pot consta în apariția unor dificultăți tehnice, erori în procesare sau alte erori și întârzieri apărute ca rezultatul unor probleme tehnice neprevăzute în legătură cu server-ul, serviciul de hosting, furnizorul serviciului de internet.

8. Pentru a putea participa la licitație persoanele interesate trebuie să creeze un cont de client de la butonul „Contul Meu” ( https://unitisubtricolor.ro/profil/ ) Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare. Prin înscrierea/participarea la licitație, fiecare ofertant este de acord cu orice mijloace pe care Asociația Sfinții Români le-ar putea utiliza în privința dovedirii adjudecării, inclusiv constatarea unui asemenea fapt, în condițiile prevăzute de lege. 

9. Persoanele interesate de obiectele ce urmează a fi vândute prin licitaţie pot participa la aceasta prin următoarea modalitate: deschizând un cont online pe platforma Asociației și plasarea unei/ mai multor oferte. 

10. Participarea la licitaţie se face online, detalii privind modalitatea de licitație le veți regăsi în sectiunea Cum licitezi de pe siteul www.unitisubtricolor.ro

11. Licitatorul decide în mod suveran preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei, putând modifica preţul de pornire al acestuia în timpul licitării, inclusiv în cazul în care prețul de pornire este indicat în catalogul de licitație sau cu prilejul reintroducerii lotului în licitaţie. În mod excepțional, pentru anumite loturi importante, Asociația poate accepta o clauză de rezervă, care poate conduce la situația în care acele anumite loturi nu se pot vinde sub prețul de rezervă. Un preț de rezervă se va situa peste prețul de pornire, și se poate situa peste limita minimă a estimării de licitație. Prețul de rezervă este confidențial, cel puțin până la momentul licitării lotului pe care îl condiționează. Dacă, în cursul licitării lotului condiționat de rezervă, participanții oferă un preț de licitare inferior prețului de rezervă, licitatorul poate solicita public prețul de rezervă; licitatorul apreciază suveran dacă să anunțe participanților sau nu rezerva, în funcție de nivelul constatat al intenției de licitare și ritmul de licitare. În cazul în care participanții nu oferă prețul de rezervă sau o sumă superioară acestuia, lotul nu se adjudecă; acesta poate fi însă reintrodus în timpul licitației, de către un participant care oferă cel puțin prețul de rezervă. 

12. Oferta cea mai mare, „cumpără acum” constituie ofertă irevocabilă de cumpărare în condițiile și termenii prezentului regulament. Prețul ofertei irevocabile de cumpărare reprezintă creanță certă, lichidă și exigibilă. 

13. Nicio lucrare nu se va vinde sub preţul de pornire, în timpul sau ulterior licitației. 

14.  Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare articol dintre cele expuse  pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei. 

15. În cazul în care mai mulţi participanţi plasează online oferte pentru acelaşi articol la același preţ (maxim), de regulă va avea prioritate prima ofertă recepţionată.

16. Adjudecarea preţului se face în RON, ce se va folosi drept monedă de calcul a preţului de strigare, respectiv adjudecare. 

17. În cazul în care un articol nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este păstrat și se va pune din nou la vânzare într-o nouă licitație.

18. Obiectul va fi adjudecat și achitat în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, începând cu ziua următoare a adjudecării. Plata se efectuează în RON, fie pe site după încheierea licitației, accesând formularul de donează online, sau prin transfer bancar către ASOCIAȚIA SFINȚII ROMÂNI, cont RO02BRDE445SV75692124450, deschis la banca BRD.

19. Neachitarea prețului unui obiect adjudecat, conform prezentului Regulament, acesta va fi oferit spre adjudecare primului ofertant, conform ordinei descrescătoare a ofertelor înregistrate în aplicație.